پنجشنبه ١٣٩٧/٤/٢٨    EN
 مدیر سیستم
  ابلاغ مشاور ریاست دانشگاه در نظام ثبت و مراقبت سلامت
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/01/25
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

پیرو نشست دوره ای کمیته ساماندهی ثبت سرطان مورخ 1394/12/05 جناب آقای دکتر ملک پور به عنوان مشاور ریاست دانشگاه در نظام ثبت و مراقبت سرطان برگزیده شدند