پنجشنبه ١٣٩٧/٤/٢٨    EN
 مدیر سیستم
  جلسات کمیته ساماندهی ثبت سرطان دانشگاه علوم پزشکی کرمان
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/01/25
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

در راستای نظام ثبت و مراقبت سرطان ،جلسات دوره ای با حضور اعضای کمیته ساماندهی ثبت سرطان دانشگاه  برگزارشد