پنجشنبه ١٣٩٧/٤/٢٨    EN
 مدیر سیستم
  جلسه هم اندیشی در خصوص تکمیل فرم های ثبت سرطان
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1394/03/18
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

—این جلسه در تاریخ چهارم بهمن ماه برگزار شد و در آن الزاماتی برای پاتولوژی ها و مراکز تشخیص طبی جهت نحوه تکمیل فرم های ثبت سرطان در نظر گرفته شد.